fbpx

KLONGTOM HERITAGE

DISCOVER

  1. COMMUNITY MARKET
  2. HOTEL
  3. TOWN CENTER
  4. SPORT ENHANCEMENT
  5. SPA MEDICAL
  6. AGRICULTURE
  7. BRANDED RESIDENCES
  8. RESORT RESIDENCES
  9. AMATAYA REDISENCE
  10. AMATAYA REHABILITATION HOSPITAL
Play Video

CONCEPT PROJECT

LOCAL IS SUSTAINIBILITY

นำระบบนิเวศดั้งเดิมกลับมา

DISCOVER

CONCEPT

‘คลองท่อม เฮอริเทจ’ ถูกสรรสร้างอย่างพิถีพิถันบนความตั้งใจในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้พื้นเมืองอันมีความเป็นเอกลักษณ์และหลากหลายทางชีวภาพ ทัศนียภาพถูกเติมเต็มด้วยพื้นที่สีเขียว และสัตว์ตามธรรมชาติทำให้เกิดระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและอุดมสมบูรณ์
นอกจากจะถูกขนานนามว่าเป็น ‘ธรรมชาติบำบัดที่แท้จริง’ แล้ว น้ำพุร้อนเค็มยังช่วยขับเคลื่อนวัฏจักรและคงความชุ่มชื้นของผืนดินได้ ที่คลองท่อม เฮอริเทจ เราได้ปลูกพืชพันธุ์ไม้หายากท้องถิ่นภายในโครงการเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นต้นยาง นาข้าว แนวป่าชายเลน รวมไปถึงพันธุ์ไม้ 5 ระดับที่ช่วยกักเก็บน้ำให้อุดมสมบูรณ์ตลอดปี ซึ่งแต่ละแห่งจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดอีกด้วย

BUSINESS CONCEPT

           เมืองแห่ง ’น้ำพุร้อนเค็ม’ เป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มที่มุ่งพัฒนาให้อำเภอคลองท่อม 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
อำเภอคลองท่อม
จึงเหมาะสำหรับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืน

      ความแตกต่างของคุณสมบัติที่มีเพียง “หนึ่งเดียวในโลก” แร่ธาตุและอุณหภูมิของน้ำพุร้อนเค็มที่คลองท่อมคือหัวใจหลักของพลังแห่งธรรมชาติบำบัด เกิดขึ้นจากน้ำทะเลที่ซึมผ่านชั้นหินและชั้นกรองสองชั้น ทำให้ไม่ได้มีรสชาติเค็มเหมือนน้ำทะเล แต่กลับเป็นกลางเหมือนน้ำแร่ธรรมชาติ น้ำพุร้อนเค็มนี้จะไม่มีเหือดหายไป ตราบเท่าที่ยังมีการขึ้นลงของน้ำทะเลตามกลไกธรรมชาติ ดินแดนมหัศจรรย์นี้จะกลายเป็นวัฎจักรที่ไม่รู้จบ เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินและสัมผัสถึงพลังของธรรมชาติบำบัด อีกทั้งยัง ถูกทดสอบและได้การรับรองว่าเหมาะแก่การอาบ-แช่ รวมไปถึงการบรรเทาโรคและอาการต่างๆ โดยเฉพาะอาการปวดของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และความเครียด น้ำพุร้อนเค็มมีความเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่าง อุดมไปด้วยเกลือกว่า 9 กรัม  แคลเซียม 104 มิลลิกรัม และแมกนีเซียม 29 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยอุณหภูมิที่ 40-47 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำมีสีฟ้าครามใส พร้อมแร่ธาตุกว่าร้อยชนิด เช่น โซเดียม กำมะถัน โพแทสเซียม ไบคาร์บอนเนต และซิลิกอนไดออกไซด์ แร่ธาตุเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบหมุนเวียนโลหิต แก้ไขปัญหาความดันเลือดต่ำ 
รักษาโรคเบาหวาน บรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรังของข้อกระดูก กระตุ้นระบบย่อยอาหาร และรักษาโรคผิวหนังอีกด้วย นับเป็นความมหัศจรรย์ในศาสตร์แห่งการบำบัดรักษา

feb-per-03
feb-per-02
feb-per-04
feb-per-05
feb-per-08
feb-per-09
feb-per-03
feb-per-02
feb-per-01
feb-per-04
feb-per-05
feb-per-08
feb-per-09

COMMUNITY MARKET

SHARE CAFE

HOTEL

RESIDENCE