เปิดตัวโครงการ “คลองท่อมเฮอริเทจ” จ.กระบี่ มูลค่า 13,700 ล้านบาท ชูมหัศจรรย์น้ำพุร้อนเค็ม

แลนด์มาร์คใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ Salt Hot Spring แหล่งน้ำพุร้อนเค็ม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ดินแดนมหัศจรรย์จากทรัพย์ใต้ดินเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ ควบคู่กับการนำคุณประโยชน์หนึ่งเดียวของเอเชียมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์สมัยใหม่ เพราะการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย นับเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกคนปรารถนา

Klongtom Heritage ดินแดนมหัศจรรย์แห่งน้ำพุร้อนเค็ม

แลนด์มาร์คใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ Salt Hot Spring แหล่งน้ำพุร้อนเค็ม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ดินแดนมหัศจรรย์จากทรัพย์ใต้ดินเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ ควบคู่กับการนำคุณประโยชน์หนึ่งเดียวของเอเชียมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์สมัยใหม่ เพราะการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย นับเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกคนปรารถนา

ทำความรู้จักกับพื้นที่น่าลงทุน Klongtom Heritage

เมื่อวัยเปลี่ยน อายุเพิ่มขึ้น ความเสื่อมของร่างกายย่อมต้องเกิดขึ้น การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์…