fbpx

KLONGTOM HERITAGE

THE PARADISE OF SALT HOT SPRING

ดินแดนมหัศจรรย์แห่งน้ำพุร้อนเค็ม

น้ำพุร้อนเค็มถือเป็นทรัพย์ใต้ดินในพื้นที่อำเภอคลองท่อม เปรียบดั่งเพชรน้ำเอกแห่งกระบี่ที่อยู่เคียงคู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน Klongtom Heritage จึงถูกสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ และบริหารทรัพย์ในดินให้อยู่เคียงคู่กับชุมชน ควบคู่กับการนำคุณประโยชน์อันมหาศาลของน้ำพุร้อนเค็มมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์สมัยใหม่เพื่อช่วยในการฟื้นฟูและบำบัดผู้ที่มีปัญหา โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นเมืองสุขภาพอย่างลงตัวและสมบูรณ์

เมืองแห่งน้ำพุร้อนเค็มที่
รอให้คุณมาสัมผัส

คลองท่อมเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกระบี่ของไทย ที่ยังมีธรรมชาติสวยงามอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ที่นี่เป็นแหล่งพุน้ำพุร้อนเค็ม (Salt Hot Spring) หนึ่งในไม่กี่แห่งของโลก เช่น Saline Valley อุทยานแห่งชาติ Death Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่สุดของธรรมชาติบำบัดแห่งทะเลอันดามัน

คลองท่อมอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศทางทะเลหรือป่าชายเลน และยังมี ‘น้ำพุร้อนเค็ม’
ที่มีคุณประโยชน์นานับประการเพียงหนึ่งเดียวในโลก

‘น้ำพุร้อนเค็ม’ เกิดจากการผสมผสานของน้ำร้อนและน้ำทะเลที่ไหลผ่านรอยแตกของชั้นหินและตะกอนก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาถึงชั้นพื้นผิว น้ำพุร้อนเค็มนี้ มีคุณสมบัติเหมือนน้ำทะเล แต่มีค่าเป็นกลาง ไม่เป็นกรดหรือด่าง อุดมไปด้วยเกลือกว่า 9 กรัม แคลเซียม 104 มิลลิกรัม และแมกนีเซียม 29 มิลลิกรัมต่อลิตร และยังมีแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ โซเดียม กำมะถัน โพแทสเซียม ไบคาร์บอนเนต และซิลิกอนไดออกไซด์ น้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแช่เพื่อผ่อนคลายเท่านั้นด้วยอุณหภูมิที่ 40-47 องศาเซลเซียส สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดียิ่งขึ้น บ่อน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้ยังมีความเชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน   โรคข้อเข่าเสื่อม และอื่นๆ อีกมากมาย

ธรรมชาติในโครงการ (ต้นไม้ ระบบนิเวศ)

พื้นที่บริเวณ Klongtom Heritage เราเรียกว่าเป็นแบบ 2 ภูมิประเทศ  คือพื้นที่ที่เป็นป่าบกกับพื้นที่ที่เป็นป่าพรุ การจัดกลุ่มต้นไม้เราจึงเลือกป่าบกมาอยู่โซนบก  และกลุ่มต้นไม้ป่าพรุก็จะอยู่โซนป่าพรุ เป็นหนึ่งระบบนิเวศที่เราจะสร้างกลับเข้าไป เมื่อเราฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  ตั้งแต่ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม จนถึงไม้เรือนร่าง และไม้คลุมดินแล้ว มันจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ท้องถิ่น ให้ได้กลับมาอยู่อาศัย  เพราะพืชเหล่านี้สามารถเป็นร่มเงา ให้นกทำรังและเป็นอาหารให้สัตว์ท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดระบบนิเวศให้ทุกชีวิตได้อยู่อาศัย และสามารถสร้างความผาสุกได้ดีกว่าสวนประดิษฐ์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่เลย

ให้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและความสงบสุข คลองท่อม เฮอริเทจ มุ่งหวังจะเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

NEWS / BLOGS

เปิดตัวโครงการ “คลองท่อมเฮอริเทจ” จ.กระบี่ มูลค่า 13,700 ล้านบาท ชูมหัศจรรย์น้ำพุร้อนเค็ม

แลนด์มาร์คใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ Salt Hot Spring แหล่งน้ำพุร้อนเค็ม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ดินแดนมหัศจร...

SEE MORE